Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Ngày 06/04/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ gồm các ngành: Công...

Thông báo số 241/TB-DCT về việc nộp cấu trúc đề thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo số 241/TB-DCT về việc nộp cấu trúc đề thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2022 – 2023 và Kế hoạch số 165/KH-DCT của Trường về thực hiện rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung xây dựng mới ngân hàng câu hỏi thi cho các học phần triển khai trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023; Nhà trường thông...

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 2 năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 2 năm học 2022-2023, cụ thể như sau

Thông báo về việc đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu quý 2 năm 2023

Thông báo về việc đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu quý 2 năm 2023

Thực hiện theo quy định BHYT, phòng CTSV-TTGD thông báo cho sinh viên có nhu cầu đổi nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu quý 2 năm 2023 thực hiện như sau:

Thông báo về việc triển khai cập nhật điểm rèn luyện đợt 1 học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo về việc triển khai cập nhật điểm rèn luyện đợt 1 học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng CTSV-TTGD thông báo về việc triển khai cập nhật điểm rèn luyện đợt 1 học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn Ban cán sự lớp năm học 2022 - 2023

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn Ban cán sự lớp năm học 2022 - 2023

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Ban cán sự các lớp; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn Ban cán sự lớp năm học 2022 - 2023 với các nội dung sau:

Thông báo học bổng của Chính phủ Ấn Độ năm học 2023-2024

Thông báo học bổng của Chính phủ Ấn Độ năm học 2023-2024

Thông báo học bổng của Chính phủ Ấn Độ năm học 2023-2024

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, sáng ngày 24/3/2023, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo về danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học kỳ I năm học 2022-2023

Thực hiện thông báo số 182/TB-DCT ngày 21 tháng 3 năm 2023 về việc xét cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023; Phòng CTSV-TTGD thông báo về danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học kỳ I...

Thông báo về việc xét cấp học bổng Khuyến khích học tập  học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo về việc xét cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Thông báo nhận hồ sơ xét học bổng vượt khó học kỳ I năm học  2022-2023, giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kỳ II năm học 2022-2023

Thông báo nhận hồ sơ xét học bổng vượt khó học kỳ I năm học 2022-2023, giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kỳ II năm học 2022-2023

Nhằm động viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nay nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên đang học tại trường về việc tiếp nhận hồ sơ xét học bổng, miễn giảm như sau:

<< < 2 3 4 5 6 > >>