Thông báo số 08/TB-DCT về thời gian hoàn thiện và đánh giá sơ bộ hệ thống Website trường, giai đoạn 1 năm học 2020 - 2021

Thông báo số 08/TB-DCT về thời gian hoàn thiện và đánh giá sơ bộ hệ thống Website trường, giai đoạn 1 năm học 2020 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-DCT ngày 01/4/2010 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tham gia hệ thống xếp hạng Webometrics của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh; Nay, Nhà trường thông báo về thời gian hoàn thiện và đánh giá sơ bộ hệ...

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Thông báo về việc xét hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 dành cho công đoàn viên và người lao động

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 dành cho công đoàn viên và người lao động

Nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm...

Thông báo số 48/TB-CTSV&TTGD về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH

Thông báo số 48/TB-CTSV&TTGD về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH

Nhằm đảm bảo công tác điểm danh lên lớp đối với sinh viên khóa 11ĐH, áp dụng cho học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 và công tác quản lý viên. Nay Nhà trường thông báo đến Ban Cán sự các lớp và sinh viên về việc kích hoạt thẻ sinh viên khóa 11ĐH như sau:

Thông báo số 1088/TB-DCT về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 (Đợt 2)

Thông báo số 1088/TB-DCT về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 (Đợt 2)

Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Văn bản liên ngành số 2229/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y...

10 Sự kiện nổi bật của HUFI năm 2020

10 Sự kiện nổi bật của HUFI năm 2020

Khép lại năm 2020 đầy biến động do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với sự chỉ đạo sáng suốt, linh hoạt, không ngừng đổi mới của Ban lãnh đạo; sự nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn của tập thể viên chức, người lao động, Trường Đại học Công nghiệp...

Thông báo về việc cảnh báo sinh viên khi tham gia các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Thông báo về việc cảnh báo sinh viên khi tham gia các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những...

 Quyết định 3293/QĐ-DCT về việc ban hành nội quy học đường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

Quyết định 3293/QĐ-DCT về việc ban hành nội quy học đường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

Quyết định 3293/QĐ-DCT về việc ban hành nội quy học đường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

Thông báo số 1020/TB-DCT về việc hỗ trợ công tác quản trị, biên tập và chỉnh sửa website cho các đơn vị thuộc trường

Thông báo số 1020/TB-DCT về việc hỗ trợ công tác quản trị, biên tập và chỉnh sửa website cho các đơn vị thuộc trường

Nhằm mục đích hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống website các đơn vị thuộc trường; Nhà trường thông báo lịch làm việc cụ thể để hỗ trợ công tác quản trị, biên tập và chỉnh sửa website cho từng đơn vị như sau:

Thông báo số 47/TB-CTSV&TTGD về việc kê khai số tài khoản để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt và cơn bão số 9 Molave năm 2020

Thông báo số 47/TB-CTSV&TTGD về việc kê khai số tài khoản để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt và cơn bão số 9 Molave năm 2020

Nhằm hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và cơn bão số 9 Molave năm 2020; Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục thông báo về việc kê khai số tài khoản để nhận tiền kê khai số tài khoản để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt và cơn bão...

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa, năm học 2020 - 2021

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa, năm học 2020 - 2021

Thực hiện thông báo số 999/TB-DCT; Ban tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV công bố đường Link bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa, năm học 2020 – 2021 như sau…