Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện  xét khen thưởng năm học 2019-2020

Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện xét khen thưởng năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, phòng CTSV & TTGD công bố danh sách dự kiến sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt điều kiện xét khen thưởng (danh sách đính kèm tại đây).

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quảng Thanh tuyển dụng nhiều vị trí

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quảng Thanh tuyển dụng nhiều vị trí

Được thành lập vào năm 2016, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quảng Thanh đã hoạt động về lĩnh vực nông sản sạch hơn 4 năm. Quảng Thanh hiện đang tuyển dụng các vị trí làm việc tại 58 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo số 39/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm 2020

Thông báo số 39/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về việc triển khai đăng ký sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại cho sinh viên các khóa, thuộc diện chưa hoàn thành (không đạt) tại các Tuần sinh hoạt công dân...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức ngày 25/10/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2018 được tổ chức ngày 08/12/2018 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017 được tổ chức ngày 14/10/2017 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công...

Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập  Học kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên thuộc trường.

Thông báo số 799/TB-DCT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thông báo số 799/TB-DCT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về điều kiện xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau ...

Thông báo số 04/TB-CĐ về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Thông báo số 04/TB-CĐ về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai năm 2020 như sau ...

Thông báo 794/TB-DCT về việc nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão lũ lụt 2020

Thông báo 794/TB-DCT về việc nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão lũ lụt 2020

Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ lụt năm 2020 tại các tỉnh miền Trung, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM triển khai công tác tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khó khăn như sau..