Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021

Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021, cụ thể như sau:

Thông báo số 56/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thông báo số 56/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thực hiện Công văn số 10282/BCT-TCCB ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tới viên chức, người lao...

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng công nghệ điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc Trường

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng công nghệ điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc Trường

Từ ngày 18/01/2021, Nhà trường bắt đầu áp dụng điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc trường. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện được hiệu quả, Phòng Công tác Sinh viên & TTGD thông báo về việc hỗ trợ sinh viên xử lý các vấn đề phát sinh trong...

Hội thảo Đánh giá-Góp ý về chuẩn đầu ra và chương trình khung đào tạo

Hội thảo Đánh giá-Góp ý về chuẩn đầu ra và chương trình khung đào tạo

Hội thảo “Đánh giá-Góp ý về chuẩn đầu ra và chương trình khung đào tạo ngành CN Chế tạo máy và ngành CNKT Cơ điện tử lần một”

Lễ ra mắt và triển khai công tác năm 2021 của Trung tâm Tư vấn pháp luật Hufi

Lễ ra mắt và triển khai công tác năm 2021 của Trung tâm Tư vấn pháp luật Hufi

Ngày 13 tháng 01 năm 2020 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hufi đã tổ chức Lễ ra mắt và triển khai công tác năm 2021.

Thông báo về việc điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc Trường (áp dụng từ ngày 18/01/2021)

Thông báo về việc điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc Trường (áp dụng từ ngày 18/01/2021)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2020 – 2021, Nhà trường thông báo về việc triển khai điểm danh tự động dành cho sinh viên thuộc trường, cụ thể như sau:

Thông báo số 46/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020

Thông báo số 46/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020

Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về việc triển khai đăng ký tham gia sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2020, cụ thể như...

Tài liệu giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

Tài liệu giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

Vào ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019. BLLĐ 2019 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 và thay thế BLLĐ 2012, trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Thông báo số 49/TB-CTSV&TTrGD về việc công bố kết quả học phần Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội, cập nhật đến tháng 12 năm 2020

Thông báo số 49/TB-CTSV&TTrGD về việc công bố kết quả học phần Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội, cập nhật đến tháng 12 năm 2020

Để kịp thời cập nhật điểm Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội đầy đủ và chính xác, nay Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra Giáo dục thông báo kết quả học phần GDNN&CTXH, cập nhật đến tháng 12 năm 2020 để sinh viên theo dõi và phản hồi theo nội...