Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp lần thứ IX năm 2023.

📆 Thời gian: 8h00, ngày 27/9/2023

📫 Địa điểm: Phòng họp C.306

🔰Tài liệu phục vụ Phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần IX của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh:

PL1. Dự thảo Thông tư về chuẩn Cơ sở giáo dục đại học

PL2. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 21001:2018

PL3. Tiêu chuẩn AUN-QA Đánh giá chương trình đào tạo phiên bản 4.0

PL4. Tiêu chuẩn FIBAA

PL5. Xếp hạng UPM (University Performance Metrics)

TT.QLCL