Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Thành phần tham dự

Thứ hai
19/10

07h00 - 17h30

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa năm học 2020 - 2021

Phan Xuân Cường

Hội trường C

Giảng viên và sinh viên có thời khóa biểu

08h00 - 09h15

Họp về kế hoạch mở ngành đào tạo mới

Lê Thị Hồng Ánh

C.202

Theo Quyết định

09h30 - 11h00

Thảo luận về các góp ý Quy chế nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

Lê Thị Hồng Ánh

C.202

Văn Thế Thành, Nguyễn Thị Anh Thư, Phù Thị Ngọc Giàu

10h00 - 11h00

Tham dự Lễ Bàn giao "Công trình và kinh phí thực hiện các nội dung chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2020

UBND Xã Tân Tây Thạnh

Hội trường UBND xã Tân Tây Thạnh

Thái Doãn Thanh

10h00 - 11h30

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Xuân Hoàn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đỗ Văn Khánh

14h00 - 17h30

Hội thảo khoa học lần 3 - Dự án "Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường cho hồ Đá Đen"

Khoa Môi trường Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

C.201

 

Thứ ba
20/10

07h00 - 17h30

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa năm học 2020 - 2021

Phan Xuân Cường

Hội trường C

Giảng viên và sinh viên có thời khóa biểu

07h30 - 11h00

Họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

BCH Công đoàn trường

Hội trường C

 

14h00 - 16h00

P. QTTB báo cáo phương án sửa chữa nâng cấp nhà C và làm nhà để xe SV

Nguyễn Xuân Hoàn

C.202

Bùi Chí Hiếu, Thái Doãn Thanh, Nguyễn Thanh Nguyên, Đỗ Văn Khánh, Dương Hồng Quân, Lê Thị Hồng Ánh, Nguyễn Thị Hồng Lớp, Phạm Xuân Đông, Lê Thế Vũ

Thứ tư
21/10

07h00 - 17h30

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa năm học 2020 - 2021

Phan Xuân Cường

Hội trường C

Giảng viên và sinh viên có thời khóa biểu

07h30 - 16h30

Tập huấn an toàn điện

Công ty Điện Toàn Cầu Kết hợp với Khoa Điện - Điện tử

TT Thông tin & Thư viện

Ngô Hoàng ẤN, Nguyễn Phú Công, Trần Văn Hải, Lê Văn Phúc, Phan Xuân Lễ

Thứ năm
22/10

07h00 - 17h30

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa năm học 2020 - 2021

Phan Xuân Cường

Hội trường C

Giảng viên và sinh viên có thời khóa biểu

09h30 - 10h30

Làm việc với Ban quản lý an toàn thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Lê Nguyễn Đoan Duy

C.202

Mạc Xuân Hòa, Dương Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Thảo Minh, Đỗ Thị Lan Nhi

15h00 - 16h00

Phòng Tổ chức Hành chính báo cáo kế hoạch thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Nguyễn Xuân Hoàn

Phòng Hiệu trưởng

Bùi Chí Hiếu, Thái Doãn Thanh

Thứ sáu
23/10

07h00 - 17h30

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa năm học 2020 - 2021

Phan Xuân Cường

Hội trường C

Giảng viên và sinh viên có thời khóa biểu

09h00 - 11h30

Các đơn vị báo cáo thông qua: Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế việc làm; Quy chế quản lý KHCN

Nguyễn Xuân Hoàn

C.202

Bùi Chí Hiếu, Thái Doãn Thanh, Lê Thị Hồng Ánh, Văn Thế Thành, Nguyễn Đình Sinh, Phạm Xuân Đông, Hoàng Thị Liên Phương

Thứ bảy
24/10

07h00 - 11h30

Tổ chức chương trình giao lưu văn hoá Nhật Bản cùng Esuhai dành cho sinh viên

TT TS&TT Phạm Thái Sơn

Hội trường C

Nguyễn Thị Bích Nguyên

12h30 - 13h30

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa năm học 2020 - 2021

Phan Xuân Cường

Hội trường C

Giảng viên và sinh viên có thời khóa biểu

Chủ nhật
25/10

07h00 - 17h30

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa năm học 2020 - 2021

Phan Xuân Cường

Hội trường C

Giảng viên và sinh viên có thời khóa biểu

08h00 - 11h00

Hội thảo An toàn lao động trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Hóa học

Đỗ Hữu Hoàng

 

Theo Quyết định