Ngày 15/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 4694/BGDĐT – QLCL về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam. Theo nội dung công văn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 19 cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được phép tổ chức thi ĐGNL tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Trong những năm qua, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy ngoại ngữ đảm đủ bảo số lượng và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với việc hiện đại hóa các phương tiện giảng dạy, ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy – học; cải tiến các chương trình đào tạo theo hướng phù hợp nhu cầu xã hội, tiệm cận các chuẩn chất lượng quốc tế.

Công văn 4694/BGDĐT – QLCL đã tạo điều kiện để Nhà trường phát huy tốt các tiềm lực của đơn vị, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ của các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, Nhà trường tập trung tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 dành cho đối tượng sinh viên, học viên, giảng viên, viên chức, công chức, người lao động, cán bộ đang làm việc, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân  cận.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tuân thủ các quy chế hiện hành, đảm bảo chất lượng tốt nhất, lấy người học làm trung tâm; góp phần nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ của lao động Việt Nam.

Công văn số 4694/BGDĐT – QLCL về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

TT TS&TT