Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học có nhiều điểm rất quan trọng,đặt biệt là vấn đề tự chủ Đại Học. Để hiểu chính xác cũng như triển khai thực hiện đúng, có hiệu quả Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, việc phổ biến và trao đổi là rất cần thiết. Chính vì vậy vào ngày 26/06/2020 tại trung tâm thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã diễn ra buổi tọa đàm Tọa đàm “Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản pháp luật khác trong tự chủ đại học”.

Tọa đàm “Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản pháp luật khác trong tự chủ đại học”

Đến tham dự buổi tọa đàm rất vinh dự khi có sự tham gia:

- TS. Nguyễn Thị Kim Phụng - Nguyên Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học.

- TS. Đào Hiền Chi - Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học.

- TS. Phạm Thế Hùng - Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học.

- TS. Đào Phan Vũ - Chuyên viên vụ Giáo dục Đại học.

Về phía nhà Trường:

- PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng nhà Trường.

- Lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm.

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng - Nguyên vụ trưởng vụ Giáo dục Đại Học

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng đã đề cập đến những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn của Nhà trường trong thời gian Trường thực hiện cơ chế tự chủ. Đồng thời PGS. TS Nguyễn Xuân Hoàn cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cũng như Nghị định 99 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Việc hiểu biết một cách đầy đủ các văn bản pháp quy này là điều rất cần thiết đối với cán bộ, viên chức để triển khai, thực hiện một cách có hiệu lực, hiệu quả trong công tác đào tạo của Trường.

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng đã trình bày những điểm mới cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và cũng đã giải đáp những vướng mắc của các thành viên tham dự buổi tọa đàm; đồng thời các chuyên viên của Vụ Giáo dục đại học cũng bổ sung thêm một số thông tin mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai để thực hiện Luật Giáo dục đại học trong thời gian sắp tới.

Buổi toạ đàm đã diễn ra sôi nổi và thành công, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức trong việc việc hiểu và thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học trong Nhà trường.

Tin: HUFICO