Tất cả sinh viên đủ điều kiện dự kiến xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 còn chưa đối chiếu bằng tốt nghiệp, nợ học phí, các nghĩa vụ tài chính khác với nhà trường sinh viên vui lòng thực hiện như sau:
 
☑️ Đối chiếu bằng tốt nghiệp: từ 18/3 đến 11h00 22/3/2021 tại phòng CTSV&TTrGD (thứ bảy vẫn làm việc)
 
☑️ Đóng tiền học phí, các nghĩa vụ tài chính khác: từ 18/3 đến 11h00 22/3/2021 tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (thứ bảy vẫn làm việc)
 
‼️Sau thời gian trên sinh viên không hoàn thành việc đối chiếu và hoàn tất thanh toán học phí, các nghĩa vụ tài chính khác, nhà trường sẽ không giải quyết thêm.