Phụ lục:

1) Khai báo thông tin lần đầu (truy cập vào cổng thông tin sinh viên để thực hiện việc khai báo): https://sinhvien.hufi.edu.vn)

2) Cập nhật thông tin nếu có thay đổi tại địa chỉ: https://forms.office.com/r/QRNPbWrpFv

3) Trong quá trình khai báo, nếu cần hỗ trợ, SV liên hệ số 0965454369 (gặp thầy Dung) để được hướng dẫn.