Thực hiện Kế hoạch số 341/KH-DCT ngày 08 tháng 6 năm 2020 về tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào tối ngày 08 và sáng ngày 10 tháng 10 năm 2020, Chương trình tập huấn cho Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách của các ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử; ngành Công nghệ dệt, may; ngành Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực; ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành đã được tổ chức tại phòng C201.


ThS. Thái Doãn Thanh phát biểu tại buổi tập huấn

Buổi tập huấn có sự tham dự của ThS. Thái Doãn Thanh - Phó chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá (TĐG), Phó Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Dương Hoàng Kiệt - Thành viên thường trực Hội đồng TĐG, Phó giám đốc TT Quản lý chất lượng, ThS. Trần Thị Lan Anh – Trưởng ban thư ký Hội đồng TĐG cùng các thầy cô là thành viên ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách của các ngành TĐG nêu trên.

ThS. Thái Doãn Thanh, Phó chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá đã phát biểu và nhận định rằng hoạt động tự đánh giá các chương trình đào tạo (CTĐT) nhằm đảm bảo chất lượng CTĐT, xác nhận mức độ CTĐT đáp ứng mục tiêu đề ra; là cơ sở giải trình với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng của CTĐT. Đồng thời, thông qua quá trình tự đánh giá và kiểm định chương trình, các đơn vị quản lý CTĐT có phương án và kế hoạch nâng cao chất lượng chương trình, khắc phục các điểm yếu của chương trình nhằm nâng cao vị thế, khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

Tại buổi tập huấn, các thầy, cô trong Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách đã được trang bị các nội dung về phân tích nội hàm tiêu chí và vận dụng các kỹ thuật tìm thông tin minh chứng vào phân tích tiêu chí. Dưới sự hướng dẫn của ThS. Dương Hoàng Kiệt, các nhóm công tác chuyên trách đã tham gia thực hành thu thập thông tin minh chứng với một tiêu chí cụ thể cho từng nhóm trong không khí sôi nổi và cởi mở.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:


ThS. Dương Hoàng Kiệt tập huấn báo cáo Vận dụng các kỹ thuật tìm thông tin minh chứng vào phân tích tiêu chí


ThS. Trần Thị Lan Anh tập huấn báo cáo Phân tích nội hàm tiêu chí


Các thầy, cô ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực; ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tham gia tập huấn ngày 08/10/2020


Các thầy, cô ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử; ngành Công nghệ dệt, may tham gia tập huấn ngày 10/10/2020

Nguồn: Trung tâm Quản lý chất lượng