Sáng ngày 28/04/2021, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh (VCEA) đã đến khảo sát sơ bộ 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) bao gồm: ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Kỹ thuật môi trường và ngành Quản trị kinh doanh, để chuẩn bị phục vụ cho đợt khảo sát chính thức (dự kiến trong tháng 07/2021 vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp) theo quy trình đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Tham gia đợt khảo sát sơ bộ, về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng Đoàn đánh giá ngoài; TS. Nguyễn Văn Đường – Thành viên thường trực; ThS. Nguyễn Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Đại học Vinh – Thư ký.

            Về phía trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn có ThS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng; Hội đồng Tự đánh giá; Lãnh đạo các khoa có chương trình đào tạo được đánh giá; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, đoàn thể; Đại diện giảng viên và sinh viên của các chương trình đào tạo.

            Chương trình khảo sát sơ bộ đã được Đoàn đánh giá ngoài và Trường thống nhất, bao gồm:

Thời gian

Hoạt động

Thành phần

Địa điểm

8:00 – 9:00

Đoàn quan sát sơ bộ CSVC, điều kiện làm việc, học tập, giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và người học

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Đại diện Trung tâm KĐCLGD-ĐHV

- Trưởng các Khoa (T.Duy, T.Phong, T.Đăng)

Văn phòng Khoa, Nhà C, A, D, B, Thư viện, TT.CNTT và TT.Thí nghiệm thực hành

9:00 - 11:00

Đoàn kiểm tra sơ bộ các tài liệu, hồ sơ, minh chứng

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Đại diện Trung tâm KĐCLGD-ĐHV

- Hội đồng tự đánh giá

- C.Thư và Nhóm CTCT (trực ở Phòng Hội đồng)

Phòng họp Giao ban

(Tầng 3 Nhà C)

11:00 - 12:00

Đoàn làm việc với Nhà trường:

 

1. Trao đổi một số vấn đề chủ yếu:

- Kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG;

- Kế hoạch khảo sát chính thức.

 

2. Thảo luận thống nhất những vấn đề đơn vị cần chuẩn bị:

- Tài liệu, minh chứng cần bổ sung;

- Số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn;

- Địa điểm cần quan sát, kiểm tra;

- Công tác hậu cần cho Đoàn.

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHV

- Ban Lãnh đạo Nhà trường

- Hội đồng tự đánh giá

- Lãnh đạo các Khoa có chương trình đào tạo được đánh giá

- Đại diện các đơn vị, tổ chức, đoàn thể của Trường

Phòng họp Giao ban

(Tầng 3 Nhà C)

12:00 - 12:30

Ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ

- Đoàn chuyên gia ĐGN

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHV

- Đại diện Lãnh đạo Nhà trường

Phòng họp Giao ban

(Tầng 3 Nhà C)

Tại buổi làm việc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành kiểm tra sơ bộ các hồ sơ minh chứng, tham quan một số địa điểm (phòng làm việc, phòng phỏng vấn, khu vực chung…) nhằm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Sau các nội dung khảo sát sơ bộ, Đoàn đành giá ngoài và phía Nhà trường đã cùng nhau trao đổi, thống nhất về nguyên tắc làm việc; thống nhất kế hoạch làm việc của đợt khảo sát chính thức; góp ý các nội dung, minh chứng cần bổ sung; thành phần và số lượng các đối tượng cần phỏng vấn; địa điểm cần quan sát, kiểm tra…cho đợt khảo sát chính thức.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ký biên bản ghi nhớ khảo sát sơ bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn đánh giá ngoài làm việc tại Trường:

Nhập mô tả

ThS. Dương Hoàng Kiệt – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng phát biểu khai mạc buổi làm việc khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN

Nhập mô tả

ThS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Vinh phát biểu giới thiệu

Nhập mô tả

Toàn cảnh buổi làm việc khảo sát sơ bộ 

Nhập mô tả

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra hồ sơ minh chứng ngành Quản trị kinh doanh

Nhập mô tả

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra hồ sơ minh chứng ngành Công nghệ thực phẩm

Nhập mô tả

Đoàn đánh giá ngoài kiểm tra hồ sơ minh chứng ngành Kỹ thuật môi trường

Nhập mô tả

Đoàn đánh giá ngoài phát biểu kết luận sau buổi làm việc

Nhập mô tả

ThS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu cảm ơn Đoàn đánh giá ngoài của VCEA

Nhập mô tả

Trưởng đoàn ĐGN và lãnh đạo Trường ký biên bản ghi nhớ sau khi kết thúc khảo sát sơ bộ

Nhập mô tả

Trưởng đoàn ĐGN và lãnh đạo Trường trao biên bản ghi nhớ sau khi kết thúc khảo sát sơ bộ

Nhập mô tả

Đoàn ĐGN chụp hình lưu niệm sau khảo sát sơ bộ

Trung tâm Quản lý chất lượng