Sáng ngày 01/11/2019, tại Hội trường C, trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên truyền, phát động và hưởng ứng “Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” qua mạng xã hội VCNET.

Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh SV về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: Anh Duy)

Thực hiện nội dung Công văn số 4474/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng và phát động Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện nội dung Công văn số 90/CV-BTGĐUK ngày 01 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng Ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu tham dự (Ảnh: Anh Duy)

Buổi lễ hân hạnh được đón tiếp:

  • Ths. Cao Văn Đức - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh. Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh.

  • TS. Nguyễn Thị Thu Thoa, Trưởng khoa Chính trị - Luật, Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh.

  • Anh Nguyễn Minh Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh.

  • ThS. Phan Thị Thu Thúy, phó Trưởng khoa Chính trị - Luật, cùng tập thể giảng viên khoa Chính trị- Luật và gần 500 bạn sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh tham dự.


Tại buổi lễ, Khoa Chính trị- Luật, trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tuyên truyền, phổ biến, triển khai thể lệ cuộc thi và hướng dẫn cách để đoàn viên, sinh viên đăng ký tài khoản VCNET; các thao tác để trả lời câu hỏi thi của Ban tổ chức…

Đông đảo sinh viên quan tâm (Ảnh: Anh Duy)

Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh SV về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng; Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch... Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng và tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, HUFI
Tin: Khoa Chính trị - Luật