Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Trường, chiều ngày 19/05/2020, Đại hội điểm Chi bộ Khối Văn phòng 1 nhiệm kỳ V (2020 – 2022) đã được tổ chức trọng thể tại Khu hiệu bộ của Trường với tinh thần “Đổi mới, Sáng tạo, Chuyên nghiệp và Phát triển bền vững” và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phan Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy Trường; đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn, Đảng ủy viên – Phụ trách Chi bộ, Hiệu trưởng nhà Trường; các đồng chí Đảng ủy viên và đại biểu đại diện cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng 1 nhiệm kỳ V (2020 – 2022)

Sau khi nghe Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ IV (2017 – 2020), Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ IV (2017 – 2020) và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ V (2020 – 2022). Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ V (2020 – 2022). Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ XIII (2020 – 2025).

 

Đ/c Nguyễn Xuân Hoàn, Đảng uỷ viên – phụ trách chi bộ, Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn, Đảng uỷ viên – phụ trách chi bộ, Hiệu trưởng nhà Trường đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội điểm của Chi bộ Khối Văn phòng 1, ghi nhận những thành tích Chi bộ Khối Văn phòng 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ IV (2017 – 2020) đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ V (2020 – 2022), Chi bộ Khối Văn phòng 1 tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể:

 

Một là, thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức và hoạt động của Chi bộ và Chi ủy; thường xuyên và kịp thời quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Đảng uỷ Trường. Tiếp tục chủ động, tích cực và thường xuyên quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); không ngừng nâng cao nhận thức và bổ sung nghiệp vụ công tác của cấp ủy; phân công nhiệm vụ theo từng lĩnh vực công tác đảng cho từng đồng chí trong Chi ủy phụ trách và chịu trách nhiệm để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của cấp ủy viên.

 

Hai là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, tăng cường cơ chế phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo các đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng uỷ, Ban Giám hiệu giao; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phải thay đổi tư duy phục vụ khách hàng, gương mẫu trong công tác tham mưu, đề xuất và lan toả các chính sách liên quan đến chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị đã được xác định trong Nghị quyết của Đảng bộ Trường.

 

Ba là, quan tâm nắm chắc và kịp thời định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong tham gia các phong trào thi đua do đơn vị, các đoàn thể tổ chức.

 

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Dương Hoàng Kiệt, Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng 1 nhiệm kỳ IV (2017 – 2020) phát biểu tiếp thu và xin hứa hoàn thiện Văn kiện Đại hội và Cấp uỷ khoá mới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn trong nhiệm kỳ V (2020 – 2022).

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự và tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Khối Văn phòng 1 nhiệm kỳ V (2020 – 2022) gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Bùi Chí Hiếu được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Đinh Thị Hiền Hoà được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ XIII (2020 – 2025) gồm 13 đồng chí.

 

Đồng chí Phan Xuân Cường – Bí thư Đảng uỷ tặng hoa chúc mừng Cấp uỷ Chi bộ Khối Văn phòng 1 nhiệm kỳ V (2020 – 2022)
Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc – Bí thư Đoàn Trường tặng hoa chúc mừng Cấp uỷ Chi bộ Khối Văn phòng 1 nhiệm kỳ V (2020 – 2022)
Đồng chí Dương Hoàng Kiệt – Nguyên Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng 1 nhiệm kỳ IV (2017 – 2020) tặng hoa chúc mừng Cấp uỷ nhiệm kỳ V (2020 – 2022)

Đại hội chi bộ Khối Văn phòng 1 nhiệm kỳ V (2020 – 2022) đã thông qua 6 chỉ tiêu và toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội, đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong 7 đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Khối Văn phòng 1 nhiệm kỳ V (2020 – 2022).

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông