Sáng ngày 06/7/2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Qui định về công tác giảng dạy năm 2021” dưới sự chủ trì của ThS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ soạn thảo và với sự tham dự của 68 Thầy, Cô là thành viên Tổ soạn thảo; Ban pháp chế; Trưởng các Khoa, Bộ môn cùng với lãnh đạo các đơn vị Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục, Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Quản lý chất lượng, Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thí nghiệm và Thực hành, Trung tâm Thông tin Thư viện và Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm, ThS Thái Doãn Thanh nhấn mạnh trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, toàn trường đã thực hiện nhiều hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng để thực hiện khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài cũng như tiến tới đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (dự kiến tháng 12/2021), trong đó đáng chú ý là thực hiện chức năng đào tạo. Trường đã thực hiện quá trình phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia. Tiếp theo là quá trình thực hiện hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá, từ năm 2013, Trường đã ban hành Qui định về công tác giảng dạy áp dụng cho nhiều hệ đào tạo và có hiệu lực đến ngày nay. Tuy nhiên qua các đợt đánh giá ngoài và bối cảnh đã có nhiều thay đổi, Qui định này hiện có những điểm không phù hợp cần được rà soát, điều chỉnh, cập nhật và bổ sung để phù hợp với tình hình mới và đặc biệt là phù hợp với CTĐT vừa ban hành.

 

ThS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng Tổ soạn thảo phát biểu đề dẫn tọa đàm

 

Sau gần hai tháng tiến hành rà soát, điều chỉnh, cập nhật và bổ sung cùng với sự góp ý của các đơn vị, đến nay Tổ soạn thảo đã hoàn thành Dự thảo lần thứ 3. Với mục tiêu Qui định cần phải chặt chẽ, hiệu quả khi thực thi, số hóa thủ tục qui trình và giảm tải thủ tục hành chính nhưng phải nâng cao được vai trò quản lý của khoa, bộ môn trong việc tổ chức hoạt động chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giảng dạy, đảm bảo chất lượng dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, Tọa đàm được tổ chức nhằm tiếp tục trao đổi và lắng nghe ý kiến trực tiếp từ các đơn vị đào tạo cũng như các đơn vị hỗ trợ đào tạo để hoàn thiện Qui định trước khi trình Hiệu trưởng ban hành áp dụng từ năm học 2021 – 2022.

 

ThS. Dương Hoàng Kiệt – Phó Giám đốc TT.QLCL, thành viên Tổ soạn thảo giới thiệu Qui định về công tác giảng dạy và giải trình/điều chỉnh theo ý kiến góp ý từ các đơn vị

 

PGS.TS. Ngô Thanh An – Trưởng Khoa Công nghệ hóa học chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá quá trình dạy và học đạt chuẩn đầu ra học phần

 

Tại buổi Tọa đàm, với 2 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp đã tập trung làm rõ các nội dung gợi ý của chủ tọa. Thay mặt Tổ soạn thảo, ThS Dương Hoàng Kiệt - Phó Giám đốc TT.QLCL đã giới thiệu dự thảo Qui định về công tác giảng dạy và giải trình/điều chỉnh theo 41 ý kiến góp ý từ các đơn vị; biểu mẫu và hướng dẫn triển khai thực hiện đề cương học phần chi tiết tập trung vào xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết cùng với xác định phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá kèm theo trọng số tương ứng để cụ thể hóa nội dung dạy học trong đề cương học phần tổng quát nhằm đạt chuẩn đầu ra học phần. Tiếp theo trong buổi Tọa đàm, PGS.TS Ngô Thanh An - Trưởng Khoa Công nghệ hóa học đã chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá quá trình dạy và học đạt chuẩn đầu ra học phần của Khoa, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của AUN-QA dựa trên dữ liệu các bài đánh giá quá trình, bài thi tương ứng với điểm đạt được từng chuẩn đầu ra, từ đó giảng viên, bộ môn và khoa có thể nhìn thấy bức tranh tổng quát quá trình dạy học đạt chuẩn đầu ra học phần.

Lãnh đạo một số đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến cho dự thảo Qui định, về cơ bản đồng ý với dự thảo và giải trình/điều chỉnh của Tổ soạn thảo. Tuy nhiên, để Qui định triển khai hiệu quả trong thực tế tại các đơn vị, nhiều ý kiến cũng tập trung vào cơ chế kiểm soát quá trình thực hiện, vai trò của Trung tâm Quản lý chất lượng, của bộ môn, của trợ giảng. Khi triển khai thực hiện cần quan tâm đến điều kiện đảm bảo chất lượng cho dạy học, trong đó có giải pháp công nghệ, có thể ưu tiên đặt hàng NCKH các đơn vị có nguồn lực để tìm giải pháp phù hợp, phục vụ cho hoạt động đào tạo; chú trọng hơn nữa kỹ năng mềm, tạo điều kiện để người học học tập liên tục, học tập suốt đời cũng như cơ hội học tập từ xa...; Đối với giảng viên, Qui định cần nêu rõ hơn chính sách hỗ trợ thực hiện và đánh giá nhiệm vụ, cơ chế linh hoạt trong phân công giảng dạy, giảm tải công việc khác khi cùng lúc thực hiện nhiều nội dung công việc khác nhau, sử dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của người học về giảng dạy... Đối với hoạt động kiểm tra đánh giá đạt chuẩn đầu ra học phần cần rà soát Qui định liên quan để điều chỉnh, cập nhật, bổ sung cho phù hợp, quan tâm khai thác dữ liệu về kết quả thi hiện có, cần thiết phải xây dựng phần mềm để hỗ trợ giảng viên, bộ môn và khoa trong việc thống kê và phân tích các chỉ số đo lường chất lượng... Ngoài ra một số ý kiến cũng nêu lên sự cần thiết phải điều chỉnh tầm nhìn và chiến lược bao quát hơn, các chính sách ổn định hơn trong quá trình phát triển, trong đó có chức năng triển khai hoạt động đào tạo của một cơ sở giáo dục đại học.

 

Toàn cảnh buổi tọa đàm trực tuyến

 

Kết luận buổi Tọa đàm, ThS Thái Doãn Thanh thấy rằng chủ đề Tọa đàm đặt ra là thiết thực và phù hợp với tình hình hiện nay, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất tâm huyết của các Thầy, Cô là lãnh đạo khoa, bộ môn, giảng viên có kinh nghiệm đã làm rõ thêm nội dung của Qui định cũng như đề xuất các yêu cầu về chiến lược phát triển, hoạch định chính sách và giải pháp áp dụng công nghệ trong hoạt động đào tạo phù hợp với bối cảnh có nhiều thay đổi.

Quý Thầy/Cô quan tâm nội dung buổi Tọa đàm có thể theo dõi qua link dưới đây:

https://bit.ly/qdctgd2021

Trung Tâm Quản Lý Chất Lượng