Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021, Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Tp. Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ , đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các Trường thuộc Đảng ủy Khối. Dưới đây là toàn văn bức thư chúc mừng của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Tp. Hồ Chí Minh.