Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức National Geographic Learning Vietnam và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hoá CDIMEX phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "New trends and innovations in language teaching and language policies". Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà nghiên cứu ngôn ngữ, và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực giáo dục đăng ký tham tham dự và viết bài tham gia hội thảo.  

1. Mục tiêu Hội thảo:

- Tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu về giảng dạy và chính sách ngôn ngữ, khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ;

- Tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong nước. 

2. Thời gian tổ chức: ngày 19 – 20 tháng 6 năm 2022

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) và kết hợp trực tuyến qua Zoom Meetings.

4. Nội dung chính của Hội thảo: Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau đây:

   Innovation in Language Teaching,

   Second Language Acquisition,

   Teaching EAP,

   Teaching ESP,

   Teacher Training Education,

   Evolution in Language Variation,

   History and Development of ELT,

   Language Awareness,

   Phonology,

   ELT Methodology,

   Assessment,

   Learning Technologies,

   Teaching Business English,

   Teaching Young Learners,

   Teacher Development,

   Research in Language Teaching,

   Bilingualism/Trilingualism,

   Discourse analysis,

   Corpus Linguistics,

   Applied Linguistics.

5. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh, tiếng Việt, Tiếng Hoa và các ngoại ngữ khác.

6. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

- Thời hạn gửi Tóm tắt báo cáo: 15/03/2022. Đăng ký gửi tóm tắt báo cáo tại link: https://forms.gle/AJxCQfKP3NgoeVmK7

- Thời gian thông báo chấp nhận báo cáo: 30/03/2022

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 30/05/2022. Báo cáo toàn văn gửi qua email: knn@hufi.edu.vn

- Thời hạn đăng ký tham dự: 10/06/2022. Đăng ký tại website của Hội thảo: http://knn.hufi.edu.vn/

- Thời lượng báo cáo: 30 phút/1 báo cáo

7. Kỷ yếu Hội thảo

Ban tổ chức sẽ phát hành Kỷ yếu Hội thảo dạng PDF có đăng ký chỉ số ISBN (miễn phí). Các báo cáo toàn văn có kết quả phản biện tốt, được Hội đồng biên tập đánh giá cao và có báo cáo tại Hội thảo sẽ được chọn đăng trong Special Issue của 2 tạo chí: Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics (ISSN: 2707-756X) và International Journal of TESOL & Education (ISSN: 2768-4563). Chi phí biên tập và xuất bản do tác giả/ nhóm tác giả tự chi trả.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến cán bộ quản lý hoạch định chính sách ngôn ngữ, giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học có quan tâm đăng ký tham dự, gửi tóm tắt báo cáo và báo cáo toàn văn về Ban Tổ chức Hội thảo.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh qua địa chỉ email: knn@hufi.edu.vn hoặc số điện thoại: 0906687662. 

File thông báo: tb-338-to-chu-hoi-thao-khoa-hoc-voi-chu-de-xu-the-va-doi-moi-20210611111744-e.pdf