Chiều ngày 28/11/2020 chương trình Tổng kết và trao giải Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần XXII năm 2020 đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Xuất sắc vượt qua hơn 1000 đề tài từ 111 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên toàn quốc, 2 nhóm nghiên cứu của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự mang 2 Giải khuyến khích về cho Nhà trường.

Trong lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp với đề tài "Nghiên cứu thu nhận và xác định hoạt tính sinh học của protein C-phycocyanin thu nhận từ rong Ceratophyllum demersum" do nhóm sinh viên Nguyễn Long Nhật, Đỗ Mai Thi, Lưu Trường Vũ nghiên cứu.

Trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm với đề tài "Xây dựng mô hình dự đoán sự hô hấp, tổn thất chất khô và độc tố Aflatoxin trong quá trình bảo quản gạo ở các điều kiện hoạt độ nước và nhiệt độ khác nhau bằng phương pháp truyền thống và trí tuệ nhân tạo - Deep learning" do nhóm sinh viên Bùi Duy Ninh, Nguyễn Nhật Huy, Trịnh Đức Tuấn nghiên cứu.

Đến với buổi lễ có sự đồng hành của PGS. TS Lê Thị Hồng Ánh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka do Thành Đoàn TP. HCM phối hợp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức là giải thưởng lớn, uy tín dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên; Đồng thời, là nguồn động viên, khuyến khích sinh viên tích cực đề ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, những phát minh mới, tham gia nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và xây dựng phát triển đất nước khi còn ngồi trên ghế giảng đường của các trường Đại học, Cao đẳng.

Ban truyền thông HUFI (HUFICO)