Ngày 16/03/2021, Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ Thạc sĩ 03 ngành Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Quản trị kinh doanh đã tiến hành họp để thống nhất kế hoạch tổ chức đánh giá ngoài 03 CTĐT này.

Buổi họp có sự tham dự của ThS Thái Doãn Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá (TĐG), Phó Hiệu trưởng nhà trường; ThS Dương Hoàng Kiệt – Thành viên thường trực Hội đồng TĐG, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng, Trưởng Ban thư ký Hội đồng TĐG cùng các thầy, cô là Trưởng khoa và Ban thư ký của các ngành TĐG nêu trên.  

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng TĐG thống nhất kế hoạch Đánh giá ngoài 03 CTĐT trình độ Thạc sĩ

Tại phiên họp, ThS Dương Hoàng Kiệt đã trình bày kế hoạch tổ chức Đánh giá ngoài 03 CTĐT trình độ Thạc sĩ và thời gian dự kiến Đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh.

Các ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng tại buổi họp đã chỉ ra các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch Tự đánh giá và đề xuất những nội dung, giải pháp hay để quá trình thực hiện kế hoạch sát yêu cầu thực tiễn, khách quan, đạt được kết quả chất lượng như mong muốn.

Kết luận phiên họp, ThS Thái Doãn Thanh cho rằng các đơn vị chức năng trong trường cần phối hợp với nhau tích cực hơn nữa vào các hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị các hoạt động để phục vụ kế hoạch Đánh giá ngoài trong thời gian sắp tới. Hội đồng sẽ tiến hành tập huấn phỏng vấn cho giảng viên 03 ngành. Ban Thư ký cần hoàn thiện các Báo cáo Tự đánh giá, danh mục minh chứng cấp Khoa. Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau Đại học cần hoàn thiện các danh mục minh chứng cấp Trường. Trung tâm Quản lý chất lượng tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chuẩn bị và hỗ trợ các hoạt động phục vụ đánh giá ngoài.

Dưới đây là một số hình ảnh của phiên họp:

Trung tâm Quản lý chất lượng