Sáng ngày 10/02/2022, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên họp Hội đồng để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo đã thực hiện xong quy trình đánh giá ngoài của 03 CTĐT trình độ Đại học của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ chế tạo máy và Tài chính ngân hàng.

Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự chủ trì của PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng cùng với 8 thành viên của Hội đồng. Tham dự buổi họp tại Trường có sự tham dự của TS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ThS. Dương Hoàng Kiệt – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng.

Danh sách thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khai mạc phiên họp, PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam, Chủ tịch Hội đồng đã phát biểu chào mừng các thành viên Hội đồng và đại diện Trường, đồng thời thông qua chương trình phiên họp, công bố quy trình họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng. Tiếp sau chương trình khai mạc, Hội đồng đã nghe TS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường, về các chương trình đào tạo được đánh giá; nghe Trưởng Đoàn đánh giá ngoài báo cáo về hoạt động đánh giá và kết quả đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành chất vấn, thảo luận, trao đổi với đại diện Trường để làm rõ hơn thông tin về Nhà trường và 03 chương trình đào tạo, thấy được quá trình vận hành của Trường và chương trình đào tạo trong giai đoạn đánh giá để từ đó có thể đưa ra những gợi mở, định hướng và quyết nghị phù hợp để cải tiến nâng cao chất lượng cho giai đoạn tiếp theo.

TS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá 03 chương trình đào tạo Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ chế tạo máy và Tài chính ngân hàng

Cuối phiên họp, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín trực tuyến để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của 03 chương trình đào tạo. Sau phiên họp này, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện các thủ tục theo quy trình kiểm định chất lượng để cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 03 chương trình đào tạo được thông qua cũng như công bố công khai kết quả đánh giá.

Trung tâm Quản lý chất lượng