Nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên, ngày 17/7/2022 và 24/7/2022 vừa qua tại Hội Trường C, khoa Tài chính - Kế toán tổ chức Lớp bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận quốc tế cho sinh viên nhà trường.

TS. Bùi Hồng Điệp – Phó Trưởng khoa Tài chính - Kế toán phát biểu tại lớp tập huấn.

 Phát biểu khai giảng tại lớp bồi dưỡng TS. Bùi Hồng Điệp – Phó trưởng khoa Tài chính - Kế toán nhấn mạnh:  “Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Nâng cao kiến thức phát triển tư duy phát huy và rèn luyện kỹ năng mềm, có cơ hội nhận được phần thưởng từ khoa, nhà trường và tổ chức khác hơn hết là nhằm xây dựng nền tảng học thuật phát triển cho tương lai, đóng góp cho khoa học xã hội. Đặc biệt trong quá trình hội nhập quốc tế, thời đại công nghiệp 4.0 thì nghiên cứu khoa học ngày càng có vai trò rất quan trọng. Buổi bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học sẽ tập trung nâng cao kiến thức và kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, định hướng triển khai đề tài nghiên cứu và hoàn thiện kỹ năng viết hoàn chỉnh một bài báo khoa học cho sinh viên.”

 Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học là một trong những đề xuất của TS. Bùi Hồng Điệp về định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua hoạt động dạy học và hướng dẫn sinh viên NCKH trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ. Thầy cho rằng việc định hướng cho sinh viên nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nắm rất chắc phương pháp nghiên cứu khoa học, có kỹ năng phát hiện vấn đề trong lý luận cũng như thực tiễn, có kỹ năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề, có kỹ năng trình bày và báo cáo một cách khoa học...

 Một sinh viên của khoa Tài chính – Kế toán đang tham gia nghiên cứu phát biểu rằng: “Tham gia nghiên cứu sáng tạo, chúng em học được cách làm việc khoa học, học cách tư duy độc lập đối với mỗi vấn đề được giao trong nghiên cứu. Đặc biệt là học được cách làm việc nhóm. Để nhóm được tiến bộ, chúng em dựa vào thế mạnh của mỗi thành viên để phân công công việc. Quá trình làm việc, chúng em học hỏi lẫn nhau qua sự chia sẻ kiến thức mỗi thành viên trong nhóm để cùng tiến bộ”.

Sinh viên hào hứng đóng góp ý kiến tại lớp tập huấn.

 Để tạo động lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhà truòng cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu khoa học trước yêu cầu của thời đại tiến bộ. Đây được coi là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhà trường.

 Thêm vào đó, nhà trường có hỗ trợ kinh phí cho sinh viên NCKH theo mức độ hoàn thành đề tài, đề tài có tính ứng dụng cao và có chế độ khen thưởng như sự ghi nhận cho những nỗ lực, sáng tạo và nghiên cứu khoa học nghiêm túc của sinh viên, về mặt thực tiễn, giải pháp này góp phần rất lớn trong việc tạo động lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

TT TS&TT

Biên tập: Cẩm Tú