Ngày 30/7/2021, Đại học RMIT Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến chủ đề “Bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến giáo dục đại học tại Việt Nam” thông qua nền tảng ứng dụng Zoom với sự tham gia của gần 800 lãnh đạo và chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực giáo dục đại học trong nước và quốc tế.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm và gợi ý những giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến. Các chuyên gia giáo dục đại học Úc và Việt Nam đều đồng ý rằng bảo đảm chất lượng là vô cùng cần thiết để giáo dục trực tuyến và nâng cao số hóa trong giáo dục có thể thành công lâu dài. Các đại biểu cũng đã cùng thảo luận về hai khía cạnh có mối quan hệ mật thiết đến công tác bảo đảm chất lượng là: cách xây dựng nội dung giáo dục trực tuyến chất lượng cao, và cách duy trì chất lượng dạy và học trực tuyến một cách tốt nhất.

PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận định: “Bất kể hình thức giảng dạy là gì thì chất lượng nội dung cũng như trải nghiệm và kết quả học tập của sinh viên cũng phải được duy trì ở tiêu chuẩn cao nhất có thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích những thảo luận mở như thế này để các nhà hoạch định chính sách và các trường đại học tại Việt Nam có thể cùng trao đổi về vấn đề bảo đảm chất lượng, góp phần cải thiện khung pháp lý để thúc đẩy giáo dục trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa trong giáo dục đại học tại Việt Nam”.

PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại tọa đàm

Đại diện Cơ quan Quản lý chất lượng và Tiêu chuẩn giáo dục đại học Úc (TEQSA) đã chia sẻ về hợp tác thành công giữa cơ quan này với các tổ chức giáo dục đại học toàn cầu, trong đó có RMIT, để thu thập và xây dựng tài liệu về phương pháp học tập tốt trực tuyến cũng như trang tư vấn chuyên gia dành riêng cho giáo dục trực tuyến. Những tài liệu này bao quát nhiều chủ đề liên quan đến dạy và học trực tuyến, từ cách bắt đầu và hỗ trợ cán bộ giảng viên làm việc trực tuyến, đến trải nghiệm của sinh viên và tính liêm chính trong hoạt động đánh giá khảo thí.

Để minh họa cho những nỗ lực hỗ trợ sinh viên tại Úc hoàn thành mục tiêu học tập dù với hình thức học tập nào, đại diện TEQSA cũng chia sẻ báo cáo toàn diện dựa trên khảo sát sinh viên tại 118 đơn vị giáo dục bậc đại học ở Úc, đem đến những hiểu biết quý giá về quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang học trực tuyến và trải nghiệm sinh viên qua những thay đổi này.

Tọa đàm có sự tham dự của gần 800 lãnh đạo và chuyên gia cấp cao đến từ các cơ quan quản lý giáo dục đại học, các cơ quan chính phủ liên quan, cũng như nhiều trường đại học tại Việt Nam và Úc.

Tại buổi tọa đàm này, các đại biểu xác định những thách thức hiện có trong việc bảo đảm chất lượng trực tuyến giáo dục đại học ở Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm từ các trường đại học nhằm góp phần định hình một số khuyến nghị thiết thực nhằm duy trì trải nghiệm chất lượng cao nhất cho cả người dạy và người học tại Việt Nam.

Tọa đàm ngày 30/7 tiếp nối thành công của tọa đàm chính sách cấp cao mở màn vào 04/9/2020, và hội thảo chuyên sâu đầu tiên về lập kế hoạch, phạm vi, thuật ngữ và kỳ vọng giáo dục trực tuyến vào tháng 4/2021. Các sự kiện này đã thúc đẩy thảo luận chính sách về những vấn đề cốt lõi đặt ra cho Việt Nam trong học tập trực tuyến và nâng cao số hóa giáo dục, với trọng tâm là trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm giữa Úc và Việt Nam.

Trung tâm Quản lý chất lượng