Tìm thấy 5 kết quả

Danh mục tạp chí được tính điểm NCKH của HĐGSNC năm 2020

Danh mục tạp chí được tính điểm NCKH của HĐGSNC năm 2020

  •  18/03/2021
Danh mục tạp chí được tính điểm NCKH của HĐGSNC năm 2020
Tham gia giải thưởng NCKH Eureka năm 2020

Tham gia giải thưởng NCKH Eureka năm 2020

  •  13/10/2020
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên...