TUẦN LỄ VIỆC LÀM - CAREER WEEK 2021

TUẦN LỄ VIỆC LÀM - CAREER WEEK 2021

  •  11/12/2021
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm” dành cho sinh viên năm 2021.