Tìm thấy 3 kết quả

Hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0

Hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0

  •  29/06/2021
Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT theo AUN-QA phiên bản 4.0
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA phiên bản 4.0

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA phiên bản 4.0

  •  26/10/2020
Phiên bản 4.0 của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA dùng để đánh giá cấp chương trình đào tạo bao gồm 8 tiêu chí
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA

  •  13/10/2020
Với mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học trong khu vực ASEAN, năm 1995, Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á đã được thành lập. Tính đến nay, đã có 27 trường đại...