Tìm thấy 54 Kết quả

Hội nghị lần 1 - Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhiệm kì 2021-2026

  •  20/03/2021
Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh nhận danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

  •  12/03/2021
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2021 do Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động

  •  08/02/2021
Thông tin thu hút nhân lực của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI)

  •  31/01/2021
Xếp hạng Webometrics đợt 1 năm 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tăng 49 bậc

  •  28/01/2021
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hiến máu nhân đạo với chủ đề “Xuân đong đầy – 2021”

  •  27/01/2021
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM: Ban tuyển sinh (SAS) đã hỗ trợ các bạn từ thủa còn là học sinh

  •  11/01/2021
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM dự kiến phương án tuyển sinh năm 2021

  •  11/12/2020
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) có 02 tân Phó Giáo sư đã được HĐGSNN thông qua

  •  07/12/2020
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

  •  03/12/2020