Tìm thấy 110 Kết quả

Lễ tốt nghiệp đại học chương trình liên kết quốc tế giữa ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và Đại học Mỹ Hòa, Đài Loan

  •  18/07/2021
Đại học HUFI - Chung tay hỗ trợ sinh viên lưu trú tại ký túc xá

  •  14/07/2021
Thông báo về việc Tổ chức xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

  •  15/06/2021
Thông báo về việc cấp tài khoản học tập trực tuyến Microsoft team cho sinh viên đại học liên thông khóa 10

  •  09/06/2021
Quyết định số 1222/QĐ-DCT về việc bổ sung hình thức đánh giá học phần cuối kỳ thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  •  27/05/2021
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

  •  03/05/2021
Đề án mở ngành trình độ đại học năm 2021

  •  03/05/2021
Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phương thức đăng ký xét tuyển đại học

  •  19/04/2021
Tiếp đón đoàn công tác của Đại học Thái Bình đến thăm và làm việc tại Đại học HUFI

  •  16/04/2021
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

  •  11/04/2021