Thông báo

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023.

Thông báo về việc tăng cường công tác tổ chức thi và chấm thi học kỳ 1 (2022 – 2023)

Thông báo về việc tăng cường công tác tổ chức thi và chấm thi học kỳ 1 (2022 – 2023)

Thực hiện tiến độ đào tạo của Trường năm học 2022 – 2023 và để tăng cường tổ chức tốt hơn nữa công tác đánh giá cuối kỳ 1 năm học 2022 – 2023 theo Thông báo số 1103/TB-DCT ngày 12/12/2022, theo đề xuất của Ban Coi thi, nay Nhà trường thông báo đến...

Thông báo danh sách (dự kiến) nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023; giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm

Thông báo danh sách (dự kiến) nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023; giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023; giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm học...

Thông báo danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK II năm học 2021-2022 và học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2021-2022 đợt bổ sung

Thông báo danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK II năm học 2021-2022 và học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2021-2022 đợt bổ sung

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK II năm học 2021-2022 và học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2021-2022 đợt bổ sung như sau:

Thông báo tổ chức và đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo tổ chức và đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Để việc tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ nghiêm túc, đúng Quy chế hiện hành, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan và học viên cao học trúng tuyển đợt 2 năm 2019 trở về trước về kế hoạch tổ...

Khảo sát nhu cầu mở lớp sinh hoạt lại đối với tuần sinh hoạt công dân sinh viên - Đợt 1 năm học 2022-2023

Khảo sát nhu cầu mở lớp sinh hoạt lại đối với tuần sinh hoạt công dân sinh viên - Đợt 1 năm học 2022-2023

Căn cứ tình hình triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2022-2023, Nhà trường khảo sát về nhu cầu mở lớp sinh hoạt & kiểm tra thu hoạch lại đối với Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên – Đợt 1 như sau:

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi trực tuyến "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" khai giảng dự kiến 27/12/2022

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi trực tuyến "Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" khai giảng dự kiến 27/12/2022

Cập nhật kiến thức và các kỹ năng ứng dụng CNTT (Word – Excel – Powerpoint – Internet Căn Bản). Ôn tập kiến thức nhanh, đúng trọng tâm để tự tin hoàn thành tốt bài thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

Thông báo về thời khóa biểu dự kiến và danh sách các nhóm lớp học phần (dự kiến mở) của hệ đại học trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Thông báo về thời khóa biểu dự kiến và danh sách các nhóm lớp học phần (dự kiến mở) của hệ đại học trong học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Nhằm hỗ trợ các thông tin cho sinh viên trong quá trình đăng ký học phần, Phòng Đào tạo thông báo về thời khóa biểu dự kiến (xem file đính kèm) và danh sách các nhóm lớp học phần dự kiến mở (xem file đính kèm) của hệ đại học trong học kỳ II năm học...

Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 (Đợt 1)

Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 (Đợt 1)

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 (Đợt 1) như sau

<< < 6 7 8 9 10 > >>