Thông báo

Thông báo số 34/TB-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi HK1 năm học 2021-2022

Thông báo số 34/TB-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi HK1 năm học 2021-2022

Thông báo số 34/TB-TTQLCL về việc nộp đơn đăng kí phúc khảo bài thi HK1 năm học 2021-2022

Hướng dẫn sinh viên khai báo thông tin vắng học (có phép) do Covid-19

Hướng dẫn sinh viên khai báo thông tin vắng học (có phép) do Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, đối với các trường hợp thuộc diện nghi nhiễm Covid-19 (F0 và các trường hợp F1 cách ly hoặc nguy cơ cao do tiếp xúc cùng F0, chưa thực hiện đủ các lần test cho kết quả âm tính), sinh viên phải chủ động ngưng tham gia...

Thông báo về việc thi bổ sung đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV giữa khóa năm học 2020 - 2021 cho sinh viên khóa 09ĐH, 10ĐH và 19CĐ

Thông báo về việc thi bổ sung đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV giữa khóa năm học 2020 - 2021 cho sinh viên khóa 09ĐH, 10ĐH và 19CĐ

Để đảm bảo công tác đánh giá kết quả của sinh viên tham gia Tuần sinh hoạt công dân – HSSV theo quy định, Nhà trường đề nghị những sinh viên khóa 09ĐH, 10ĐH và 19CĐ thuộc diện chưa tham gia thi kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV giữa khóa năm...

Kế hoạch số 88/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa, năm học 2021 - 2022

Kế hoạch số 88/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa, năm học 2021 - 2022


Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên (HSSV), trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa, năm học 2021 - 2022 như...

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định 3588/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch...

Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết thúc Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khóa, năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết thúc Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khóa, năm học 2021 – 2022

Căn cứ kế hoạch số 600/KH-DCT ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khóa, năm học 2021 – 2022; Căn cứ tình hình thực tiễn và tiến độ đào tạo năm học 2021-2022; Nhà trường triển khai tổ chức đánh giá kết thúc...

Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2021-2022

Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2021-2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2021-2022 như sau

Thông báo về việc triển khai thu hồ sơ nhập học chính thức, phát đồng phục và thẻ sinh viên đối với sinh viên khóa 12ĐH khi trở lại học tập trực tiếp tại Trường

Thông báo về việc triển khai thu hồ sơ nhập học chính thức, phát đồng phục và thẻ sinh viên đối với sinh viên khóa 12ĐH khi trở lại học tập trực tiếp tại Trường

Căn cứ kế hoạch số 395/KH-DCT ngày 16 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức nhập học các hệ chính quy năm học 2021-2022 và tiến độ giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc triển...

Thông báo số 40/TB-DCT về việc giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo số 40/TB-DCT về việc giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021-2022; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu và cập nhật hình thẻ sinh viên khóa 12DH đợt vét

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu và cập nhật hình thẻ sinh viên khóa 12DH đợt vét

Nhà trường thông báo đến Sinh viên về việc kiểm tra, đối chiếu và cập nhật hình thẻ sinh viên khóa 12DH đợt vét năm học 2021 - 2022 như sau

<< < 4 5 6 7 8 > >>