Thông báo

Thông báo số 39/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm 2020

Thông báo số 39/TB-CTSV&TTGD về việc đăng ký tham gia sinh hoạt & kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về việc triển khai đăng ký sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại cho sinh viên các khóa, thuộc diện chưa hoàn thành (không đạt) tại các Tuần sinh hoạt công dân...

Chiêu sinh khóa đào tạo "Nhận thức về ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.0 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm"

Chiêu sinh khóa đào tạo "Nhận thức về ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.0 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm"

Chiêu sinh khóa đào tạo "Nhận thức về ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.0 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm"

Chiêu sinh khóa đào tạo "Cập nhật nhận thức theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015"

Chiêu sinh khóa đào tạo "Cập nhật nhận thức theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015"

Chiêu sinh khóa đào tạo "Cập nhật nhận thức theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015"

Thông báo số 835/KH-DCT v/v tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2020" dành cho sinh viên HUFI

Thông báo số 835/KH-DCT v/v tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2020" dành cho sinh viên HUFI

Nằm giúp sinh viên đang học tập tại trường có cơ hội giao lưu với các doanh nhân, doanh nghiệp để định hướng trong nghề nghiệp, kỹ năng tìm việc, tiếp cận với môi trường làm việc cũng như những yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt...

Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập  Học kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo số 40/TB-CTSV&TTGD về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên thuộc trường.

Thông báo số 799/TB-DCT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thông báo số 799/TB-DCT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về điều kiện xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau ...

Thông báo số 04/TB-CĐ về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Thông báo số 04/TB-CĐ về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai năm 2020 như sau ...

Thông báo 794/TB-DCT về việc nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão lũ lụt 2020

Thông báo 794/TB-DCT về việc nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão lũ lụt 2020

Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ lụt năm 2020 tại các tỉnh miền Trung, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM triển khai công tác tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khó khăn như sau..