Theo thông báo số 51/TB-DTC của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, sinh viên sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để phòng chống dịch bệnh viêm phổi do vi rút Corona biến chủng (2019-nCoV) gây ra.

Trong thời gian nghỉ học nói trên, Trung tâm Ngoại ngữ vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh dịch bệnh có những diễn biến phức tạp sinh viên phải tham gia học phần Tiếng Anh A1, A2, B1 và B2 đã theo TKB phải thực hiện học tập trực tuyến bằng tài khoản MyELT.

Việc tham gia học tập trên là bắt buộc trong học phần và có đánh giá theo đề cương học phần đã công bố.

Thời gian dự kiến:

  • Công bố Danh sách mã lớp học online: 10.00 ngày 10/02/2020 qua website Trung tâm Ngoại ngữ www.cfl.hufi.edu.vn và fanpage Trung tâm Ngoại ngữ - ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.
  • Mở Flatform cho sinh viên tham gia học bắt đầu từ 14.00 ngày 10 tháng 02 năm 2020 qua đại chỉ website: https://myelt.heinle.com/ilrn/


Sinh viên nên đăng nhập vào tài khoản MyELT để tự học trước khi tham gia lớp học chính thức để đảm bảo có được kết quả học tốt nhất.

Dưới đây là một số dữ liệu phục vụ học tập để sinh viên tham khảo:

1. Cách tạo tài khoản MyELT lần đầu.
2. Cách tạo tài khoản MyELT cho các học phần để học A2 và B2: https://youtu.be/05tQ9b98vj8
3. Cách làm Assignments: https://www.youtube.com/watch?v=zjqJKE88bx8
4. Tải file Nghe và đề cương môn học: http://cfl.hufi.edu.vn/vi/gioi-thieu/32

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0906687662 hoặc email: huficfl@gmail.com hoặc để lại comment dưới bài viết này!

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, HUFI
Tin: Trung tâm ngoại ngữ, HUFI