Nay Nhà trường và Phòng QLKH&ĐTSĐH thông báo tới các Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 2017 (Đợt 1 và đợt 2) chưa hoàn tất chương trình học về thủ tục gia hạn thời gian học tập - cụ thể như sau:

 

Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện:

  • Kết thúc thời gian học chính thức 02 năm của khóa đào tạo
  • Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định
  • Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên
  • Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định (File mẫu đơn đính kèm thông báo này).

Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp ứng đủ điều kiện.
Thời gian nhận đơn xin gia hạn: Từ ngày ra thông báo tới hết ngày 06/03/2020.
Những trường hợp không nộp đơn sẽ không được xét gia hạn.