PHỤ LỤC: 

Cơ sở khám chữa bệnh BHYT Qúy 1 năm 2023 (CLICK TẠI ĐÂY)