Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc kê khai (bổ sung) tài khoản nhận tiền học bổng khuyến khích học tập, MGHP theo NĐ 86, MGHP cho ACE ruột – sinh đôi học chung trường, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ bão lũ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên chưa kê khai tài khoản nhận tiền: học bổng khuyến khích học tập, MGHP theo NĐ 86, MGHP cho ACE ruột – sinh đôi học chung trường, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ bão lũ năm 2020, danh sách chi tiết tại link đính kèm sau đây

https://drive.google.com/file/d/1MM6ZwEWgtUtDoB-l_LK5MNVA-ZSCw924/view?usp=sharing

2. Cách thức kê khai:

Sinh viên có tên trong danh sách trên, để kê khai thông tin, sinh viên truy cập vào Link sau và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn:

https://forms.gle/opQLn3xMZpk9bxC67  

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 07 tháng 06 năm 2022 đến ngày đến ngày 21 tháng 06 năm 2022

Lưu ý:

- Sinh viên cần kê khai chính xác số tài khoản của mình, tên ngân hàng, chi nhánh

- Không lấy số tài khoản của người khác