Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Kế hoạch tài chính thông báo về việc kê khai (bổ sung) tài khoản để nhận tiền trợ cấp cho Ban cán sự lớp như sau:

1. Đối tượng: Ban cán sự các lớp năm học 2019-2020, năm học 2020-2021 và HK1 năm học 2021-2022 chưa thực hiện kê khai tài khoản ngân hàng để nhận tiền trợ cấp cho BCS lớp theo quy định, danh sách đính kèm Link sau:

https://drive.google.com/file/d/1FiTemtqJykZZ4T7VvyJURL6Q8mmvbWF9/view?usp=sharing

2. Cách thức kê khai:

Sinh viên thuộc diện BCS lớp có tên trong danh sách trên, để kê khai thông tin, sinh viên truy cập vào Link sau và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn:

https://forms.gle/E3CQXVDEduM9bYgs5

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 07 tháng 06 năm 2022 đến ngày đến ngày 24 tháng 06 năm 2022

Lưu ý:

- Các bạn kê khai chính xác số tài khoản của mình, tên ngân hàng, chi nhánh.

- Không lấy số tài khoản của người khác.

- Sinh viên chưa nhận tiền BCS lớp các học kỳ cũ kê khai luôn tài khoản vào đường link của thông báo này.