THÔNG BÁO

Về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021 - 2022


 

     Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022.

     Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các khoa và sinh viên kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 như sau:

1.   Đối tượng đăng ký

     Tất cả sinh viên các hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường.

2.   Hình thức đăng ký

-    Đăng ký trực tuyến trên mạng internet tại cổng thông tin sinh viên của Trường theo địa chỉ http://sinhvien.hufi.edu.vn. Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin để đăng ký học phần.

-     Tên đăng nhập: Mã số sinh viên.

-     Mật khẩu: Mật khẩu riêng của từng sinh viên

-     Sau khi đăng nhập vào cổng thông tin, chọn mục "Đăng ký học phần" để đăng ký học phần chính thức.

3.   Quy trình đăng ký trực tuyến

Thực hiện tương tự như lần đăng ký môn học ở học kỳ trước (file hướng dẫn đăng ký học phần )

4.   Thời gian đăng ký học phần: gồm 2 đợt

-     Đợt 1: Từ ngày 11/06/2021 đến 20/06/2021. Cụ thể như sau:

+  Từ 18g00 ngày 11/06/2021 ÷ 16g00 ngày 12/06/2021: dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh quốc tế; Kế toán; Tài chính ngân hàng.

+  Từ 18g00 ngày 12/06/2021 ÷ 16g00 ngày 14/06/2021: dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11 ngành: Công nghệ dệt may; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị khách sạn; Khoa học chế biến món ăn; Ngôn ngữ Trung Quốc; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin.

+  Từ 18g00 ngày 14/06/2021÷ 16g00 ngày 15/06/2021: dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11 của các ngành còn lại.

+  Từ 18g00 ngày 15/06/2021÷ 16g00 ngày 16/06/2021: dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 10 ngành: Luật kinh tế; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ dệt, may; Công nghệ sinh học; An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Công nghệ thực phẩm; Quản lý tài nguyên và môi trường; Ngôn ngữ Anh.

+  Từ 18g00 ngày 16/06/2021÷ 16g00 ngày 17/06/2021: dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 10 của các ngành còn lại.

+  Từ 18g00 ngày 17/06/2021÷ 16g00 ngày 18/06/2021: dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 09 ngành: Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin.

+ Từ 18g00 ngày 18/06/2021÷ 16g00 ngày 19/06/2021: dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 09 ngành các ngành còn lại; sinh viên hệ đại học liên thông các khóa.

+   Ngày 08g00 ngày 19/06/2021÷ 16g00 ngày 20/06/2021: dành cho sinh viên tất cả các hệ.

+   Khóa 19CDCQ sẽ được nhà trường sẽ đăng ký tự động cho tất cả sinh viên.

+   Trong đợt 1 này sinh viên được quyền đăng ký mới, hủy nhóm.

-     Đợt 2:

+  Từ 8g00 ngày 28/06/2021 đến 16g00 ngày 08/07/2021: dành cho sinh viên tất cả các hệ.

+  Chỉ cho đăng ký mới, không cho hủy.

5.   Thời gian rút bớt học phần đã đăng ký

-     Bắt đầu từ ngày 8g00 ngày 06/09/2021 đến 16g00 ngày 12/09/2021.

-     Sinh viên rút học phần online tại cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn/ (trạng thái rút học phần).

-     Sinh viên muốn rút học phần nào thì phải hoàn tất khoản học phí của học phần đó trước khi rút học phần.

6.   Thời gian và địa điểm đóng học phí:

Sinh viên theo dõi thông báo đóng học phí trên website http://sinhvien.hufi.edu.vn

7.   Những vấn đề cần chú ý

-     Liên hệ với phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục để điều chỉnh các thông tin sinh viên và cấp lại password (nếu cần).

-     Liên hệ với phòng Đào tạo để điều chỉnh các nội dung về chương trình, chuyên ngành, điểm số, đăng ký học phần.

-     Sinh viên chú ý xem kỹ mã học phần, lớp học phần đúng với chương trình đào tạo của mình trước khi đăng ký.

-     Sinh viên cần cân nhắc kỹ các học phần cần đăng ký. Những học phần sinh viên đã đăng ký, nếu hết thời gian được quyền hủy, sinh viên có nghĩa vụ phải đóng học phí đầy đủ, nhà trường sẽ bảo lưu công nợ và không hủy các học phần mà sinh viên không đóng phí.

-     Sinh viên chỉ được huỷ học phần khi lớp học phần ở trạng thái “mở lớp”, sau khi lớp học phần chuyển trạng thái “chỉ đăng ký”, sinh viên không được huỷ hoặc chuyển lớp học phần.

-     Sinh viên tự bảo quản tài khoản cá nhân, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết huỷ học phần các trường hợp nhờ bạn đăng ký, chưa biết điểm lần học chính thức đã đăng ký học lại, không xem lịch, không xem cơ sở học trước khi đăng ký,…

8.   Tổ chức thực hiện

-     Trưởng các Khoa triển khai thông báo này đến cố vấn học tập và sinh viên.

-     Cố vấn học tập triển khai hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần theo các môn thuộc khung chương trình đã ban hành.

-     Trung tâm Công nghệ thông tin chuẩn bị hệ thống mạng đảm bảo thông suốt cho việc đăng ký học phần.

-     Vì tình hình dịch bệnh nên nhà trường sẽ chỉ hỗ trợ qua hệ thống trực tuyến (không giải quyết trực tiếp tại phòng Đào tạo) như sau:

Stt

Đơn vị

Nội dung liên hệ

Thông tin liên hệ

1.  

Phòng Đào tạo

- Sĩ số đăng ký

- Đăng ký học lại nhiều lần

- Bỏ thi cần cộng điểm tổng kết

-     Thầy Nguyễn Công Trứ

 ĐT: 0976446707

Email: trunk@hufi.edu.vn

-     Thầy Trần Đức Nghĩa

 ĐT: 0938356346

Email: nghiatd@hufi.edu.vn

-     Ngô Thị Hiền

ĐT: 0937734297

Emai: hiennthi@hufi.edu.vn

-     Trần Thị Thu Thúy

ĐT: 0909714699

Email: thuyttt@hufi.edu.vn

-     Lương Thị Mai Nhân

ĐT: 0938344279

Email: nhanltm@hufi.edu.vn

2.  

Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục

- Điều chỉnh thông tin cá nhân

- Cấp lại mật khẩu

-     Thầy Trần Văn Khương

ĐT: 0383103534

Email: khuongtv@hufi.edu.vn

3.  

Trung tâm Công nghệ thông tin

Hệ thống mạng

-     Thầy Trần Minh Bảo

ĐT: 0909570813

Email: bao.tm@hufi.edu.vn

-     Thầy Nguyễn Anh Sơn

ĐT: 0908886577

Email: sonna@hufi.edu.vn

4.  

Khoa Công nghệ thông tin

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-     Phó Trưởng khoa: Phạm Nguyễn Huy Phương

ĐT: 0982460480

Email: phuongpnh@hufi.edu.vn

-    Cố vấn học tập 1 : Nguyễn Hải Yến

ĐT: 0908049490

Email: yennh@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 2: Mạnh Thiên Lý

ĐT: 0943578515

Email: lymt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 3: Đinh Thị Mận

ĐT: 0969764216

Email: mandt@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Bùi Thị Nở

ĐT: 0932624029

Email: nobt@hufi.edu.vn

5.  

Khoa Công nghệ điện, điện tử

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng khoa: Lê Thành Tới

ĐT: 0908361564

Email: toilt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 1: Văn Tấn Lượng

ĐT: 0909653157

Email: luongvt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 2: Ngô Hoàng Ấn

ĐT: 0907743363

Email: annh@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 3: Nguyễn Phú Công

ĐT: 0947067754

Email: congnp@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Võ Thị Lệ Phước

ĐT: 0983162778

Email: phuocvtl@hufi.edu.vn

6.  

Khoa Công nghệ cơ khí

- Chương trình khung

Học phần tương đương/thay thế

-   Phó Trưởng khoa: Hồ Thị Mỹ Nữ

ĐT:  0907.375.077

Email: nuhtm@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 1: Phạm Văn Toàn ( Cố vấn ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử)

ĐT: 0905.288.852

Email: toanck86@gmail.com.

-   Cố vấn học tập 2: Lê Thể Truyền (Cố vấn ngành Công nghệ Chế tạo máy)

ĐT: 0909.757.089

Email: truyenlt@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Võ Thị Thu Hiền,

ĐT: 0349.795.682

Email: thuhienlongson89@gmail.com

7.  

Khoa Công nghệ hóa học

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng khoa: Ngô Thanh An

ĐT: 0948 622 987

-   Cố vấn học tập 1: Nguyễn Thị Hồng Anh

ĐT:0379 399 799

-   Cố vấn học tập 2: Trần Hoài Lam

ĐT: 0906 555 304

-   Cố vấn học tập 3: Huỳnh Bảo Long

ĐT: 0909 500 601

-   Cố vấn học tập 5: Nguyễn Văn Phúc

ĐT: 0707 079 721

-   Giáo vụ: Nguyễn Thị Hằng

ĐT: 0912 144 279

8.  

Khoa Công nghệ thực phẩm

- Chương trình khung

Học phần tương đương/thay thế

-   Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Thảo Minh

ĐT: 0908645497

Email: minhntt@fst.edu.vn

-   Phó trưởng bộ môn: Phan Thị Hồng Liên

ĐT: 0347928859

Email: lienpth@fst.edu.vn

-   Phó trưởng bộ môn: Ngô Duy Anh Triết

ĐT:0902405539

Email: trietnda@fst.edu.vn

-   Bí thư LCĐ Khoa: Phạm Thị Thùy Dương

ĐT: 0394346109

Email: duonngptt@fst.edu.vn

-   Giáo vụ: Võ Ngọc Hòa

ĐT: 0703957862

Email: hoavn@fst.edu.vn

9.  

Khoa Thủy sản

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng khoa: Phạm Viết Nam

ĐT: 0975557749

Email: pvnam@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 1: Nguyễn Công Bỉnh

ĐT: 0343992856

Email: binhnc@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 2: Nguyễn Thị Ngọc Hoài

ĐT: 0985854684

Email: hoaintn@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Trần Thị Tuyết Linh

ĐT: 0984013221

Email: linhttt@hufi.edu.vn

10.  

Khoa Tài chính – Kế toán

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng khoa: PGS.TS Trần Phước

ĐT: 0983.427.496

Email: phuoct@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 1: Th.S Đinh Thành Cung

ĐT: 0908.485.962

Email: cungdt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 2: Th.S Phạm Thị Kim Ánh

ĐT: 0983.468.048

Email: anhptk@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Đặng Thị Thu Trang

ĐT: 0944.024.168

Email: trangdtt@hufi.edu.vn

11.  

Khoa Công nghệ sinh học

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Phó trưởng khoa: Phạm Văn Lộc

ĐT: 0989220976

Email: locpv@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 1 (09DHSH1): Nguyễn Thị Quỳnh Mai

ĐT: 0918 117 527

Email: maintq@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 2 (09DHSH2): Trần Thị Anh Thoa

ĐT: 0909 233 655

Email: thoatta@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 3 (09DHSH3): Ngô Thị Kim Anh

ĐT: 0937 855 100

Email: anhntk@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 4 (09DHSH4): Đào Thị Mỹ Linh

ĐT: 0902 358 928

Email: linhdtm@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 5 (10DHSH1): Nguyễn Thị Tuyết Nhung

ĐT: 0942 743 740

Email: nhungntt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 6 (10DHSH2): Nguyễn Phạm Hương Huyền 

ĐT: 0988 608 939

Email: huyennph@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 7 (10DHSH3): Lê Thị Thúy

ĐT: 0918 631 699

Email: thuylt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 8 (11DHSH1): Huỳnh Phan Phương Trang

ĐT: 0335 968643

Email: tranghpp@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 9 (11DHSH2): Trịnh Thị Hương

ĐT: 0982 240 6187

Email: huongtt@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Trần Thị Vân Anh

ĐT: 0909 188 906

Email: anhttv@hufi.edu.vn

12.  

Khoa Môi trường, tài nguyên và biến đổi khí hậu

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng Khoa: Nguyễn Tấn Phong

ĐT: 0909.577619

Email: phongnt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập khóa 09DHQLMT: Phạm Duy Thanh

ĐT: 0908.960914

Email: thanhpd@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập khóa 10DHQLMT: Trương Thị Diệu Hiền

ĐT: 0914.551879

Email: hienttd@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập khóa 11DHQLMT: Nguyễn Thu Hiền

ĐT: 0834.646046

Email: hiennthu@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập khóa 09DHMT: Nguyễn Đức Đạt Đức

ĐT: 0989.215499

Email: ducndd@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập khóa 11DHMT: Phạm Ngọc Hòa

ĐT: 0908.433.461

Email: hoapn@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Lê Thị Thùy Trang

ĐT: 0983.286665

Email: trangltt@hufi.edu.vn

13.  

Khoa Công nghệ may và thời trang

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng khoa: Phạm Hồ Mai Anh

ĐT: 070 3403601

Email: anhphm@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 1: Nguyễn Hữu Trí

ĐT: 098 5595030

Email: trinh@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 2: Nguyễn Mai Thanh Thảo

ĐT: 098 4036003

Email: thaonmt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 3: Trần Thị Anh Đào

ĐT: 083 3517759

Email: daotta@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Nguyễn Thùy Hương

ĐT: 0909842702

Email:huongnguyen@hufi.edu.vn

14.  

Khoa Quản trị kinh doanh

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng khoa: Bùi Hồng Đăng

SĐT: 0904162848

Email: dangbh@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 1: Lê Thị Thanh Hà

SĐT: 0909255885

Email: haltl@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 2: Thái Huy Bình

SĐT: 0971314757

Email: binhth@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 3: Vũ Mạnh Cường

SĐT: 0907120567

Email: cuongvm@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Yến

SĐT: 0938500299

Email: yenntn@hufi.edu.vn

15.  

Khoa Du lịch và Ẩm thực

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng khoa: Cao Xuân Thủy

Email: thuycx@hufi.edu.vn

SĐT:  091.8003579

-   Cố vấn học tập 1: Trần Thị Minh Hà

Email: hattm@hufi.edu.vn

SĐT:  090.6202752

-   Cố vấn học tập 2: Trần Thị Thu Hương

Email: huongttt1@fst.edu.vn

SĐT:  090.6855799

-   Cố vấn học tập 3: Phạm Xuân An

Email: phaman30@gmail.com

SĐT:  090.1808386

-   Giáo vụ: Phạm Thị Hiền

Email:  thuhien24390@gmail.com

SĐT:     093.6831687

16.  

Khoa Chính trị - Luật

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thu Thoa

ĐT:0989.551.488

Email: thoantt@hufi.edu.vn

-   Phó trưởng khoa: Phan Thị Thu Thúy

ĐT:0918.913.404

Email: thuyptt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 1: Phan Ái Nhi

ĐT: 0919.341.148

Email: nhipa@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 2: Nguyễn Phước Trọng

ĐT: 0903.852.215

Email: trongnp@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 3: Nguyễn Thị Huyền

ĐT: 0986.275.286

Email: huyennt@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 4: Nguyễn Thị Lợi

ĐT: 0937.343.407

Email: loint@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Phạm Thị Lan Anh

ĐT: 0981.990.769

Email: anhptlan@hufi.edu.vn

17.  

Khoa Ngoại ngữ

- Chương trình khung

- Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng Khoa: Trần Tín Nghị

ĐT: 0906687662

Email: nghitt@hufi.edu.vn

-   Phó trưởng Khoa: Phạm Ngọc Sơn

ĐT: 0909336683

Email: sonpn@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 1: Nguyễn Thị Ngọc Trân

ĐT: 0986340777

Email: tranntn@hufi.edu.vn

-   Cố vấn học tập 2: Lý Công Khanh

ĐT: 0983543593

Email: khanhlc@hufi.edu.vn

-   Giáo vụ: Nguyễn Thị Thu Hà

ĐT: 0961306494

Email: hantthu@hufi.edu.vn

18.  

Khoa Khoa học ứng dụng

Học phần tương đương/thay thế

-   Trưởng khoa: Nguyễn Tuấn Anh.

SĐT: 0977.576.957

Email: anhntuan@hufi.edu.vn

-   Phó trưởng bộ môn: Đinh Vinh Hiển

SĐT:0903.671.284

Email: accsys.net@gmail.com

-   Giáo vụ: Lê Hoàng Thu Uyên

SĐT: 0378.945.799

Email: uyenlht22@gmai.com

 

 

 

Nơi nhận:                                                                           

- BGH (để chỉ đạo);

- Các Khoa/Trung tâm;

- Lưu: VT, ĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Thái Doãn Thanh

 

Đính kém file thông báo: TB 325 (ke hoach dang ky hoc phan hoc ky I nam 2021 - 2022).pdf