Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó HK2 (2020-2021) đợt bổ sung và HK1 (2021-2022); giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 (2021-2022) như sau:

1. Danh sách học bổng sinh viên vượt khó HK1 năm học 2021-2022: CLICK TẠI ĐÂY

2. Danh sách học bổng sinh viên vượt khó HK2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung): CLICK TẠI ĐÂY

3. Danh sách Anh chị em sinh đôi học chung trường HK2 năm học 2021-2022: CLICK TẠI ĐÂY

4. Danh sách Anh chị em ruột học chung trường HK2 năm học 2021-2022: CLICK TẠI ĐÂY

Sinh viên theo dõi và phản hồi thông tin từ ngày 25/07/2022 đến hết ngày 31/07/2022. Nếu có sai sót thông tin (MSSV, Họ tên, Lớp...) vui lòng phản hồi qua địa chỉ email suongvtt@hufi.edu.vn.

Lưu ý: Vì lý do khách quan một số môn học chưa hoàn thành điểm nên sinh viên thuộc khoa Công nghệ Thực phẩm khóa 09DH; khoa Sinh học và Môi trường khóa 09DH; khoa Du lịch và Ẩm thực khóa 11DHQTKS, 11DHQTDVNH chưa xét.

Trên đây là danh sách (dự kiến) học bổng và giảm học phí cho sinh viên. Đề nghị các cá nhân sinh viên có tên trong danh sách theo dõi thông tin và thực hiện theo các nội dung thông báo này./.