Thông báo sinh viên

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020 Mới

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 Mới

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020 Mới

Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên, học viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên, học viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường Mới

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên, học viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường

Thông báo ngày thi, địa điểm thi và thứ tự các môn thi liên thông  kỳ thi liên thông đại học hệ chính quy năm 2019 đợt 2

Thông báo ngày thi, địa điểm thi và thứ tự các môn thi liên thông kỳ thi liên thông đại học hệ chính quy năm 2019 đợt 2 Mới

Thông báo ngày thi, địa điểm thi và thứ tự các môn thi liên thông kỳ thi liên thông đại học hệ chính quy năm 2019 đợt 2

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét học bổng Sinh viên vượt khó Học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét học bổng Sinh viên vượt khó Học kỳ I năm học 2019-2020 Mới

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét học bổng Sinh viên vượt khó Học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020 Mới

Về việc gia hạn thời gian đóng học phí kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo số 167/TB-DCT về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

Thông báo số 167/TB-DCT về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7 Mới

Về việc tiếp tục cho sinh viên và học viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 - Lần 7

<< < 6 7 8 9 10