Thông báo sinh viên

Thông báo số 47/TB-CTSV&TTGD về việc kê khai số tài khoản để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt và cơn bão số 9 Molave năm 2020

Thông báo số 47/TB-CTSV&TTGD về việc kê khai số tài khoản để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt và cơn bão số 9 Molave năm 2020 Mới

Nhằm hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và cơn bão số 9 Molave năm 2020; Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục thông báo về việc kê khai số tài khoản để nhận tiền kê khai số tài khoản để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng lũ lụt và cơn bão...

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa, năm học 2020 - 2021

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa, năm học 2020 - 2021 Mới

Thực hiện thông báo số 999/TB-DCT; Ban tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV công bố đường Link bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV cuối khóa, năm học 2020 – 2021 như sau…

Thông báo số 1012/TB-DCT về việc triển khai đăng ký tham gia chương trình “Sinh viên HUFI vui tết xa quê” năm 2021

Thông báo số 1012/TB-DCT về việc triển khai đăng ký tham gia chương trình “Sinh viên HUFI vui tết xa quê” năm 2021 Mới

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình trong dịp tết...

Thông báo số 44/TB-CTSV&TTGD về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó, trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường năm học 202

Thông báo số 44/TB-CTSV&TTGD về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó, trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường năm học 2020-2021 Mới

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021; Phòng CTSV&TTGD thông báo danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó, trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường năm học 2020-2021...

Thông báo số 977/TB-DCT về việc chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường

Thông báo số 977/TB-DCT về việc chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường Mới

Thực hiện thông báo số 956/TB-DCT về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Nhà trường thông báo hướng dẫn sinh viên một số nội dung cụ thể như sau:

Thông báo số 43/TB-CTSV&TTGD về kết quả các hội thi chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020 (ban hành theo kế hoạch số 881/KH-DCT)

Thông báo số 43/TB-CTSV&TTGD về kết quả các hội thi chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020 (ban hành theo kế hoạch số 881/KH-DCT) Mới

Thực hiện kế hoạch số 881/KH-DCT ngày 09/11/2020 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020, Ban tổ chức công bố kết quả các Hội thi như sau

Thông báo số 42/TB-CTSV&TTGD về việc sinh viên kê khai số tài khoản để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo số 42/TB-CTSV&TTGD về việc sinh viên kê khai số tài khoản để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 Mới

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021; Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục thông báo về việc kê khai số tài khoản để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau...

Thông báo số 946/TB-DCT về việc tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 (đợt 1)

Thông báo số 946/TB-DCT về việc tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 (đợt 1) Mới

Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Văn bản liên ngành số 2229/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 07/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y...

Thông báo về danh sách các văn bản, tài liệu triển khai tại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020 - 2021

Thông báo về danh sách các văn bản, tài liệu triển khai tại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020 - 2021 Mới

Căn cứ công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 - 2021; Quyết định số 1233/QĐ-DCT ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học...

Thông báo số 41/TB-CTSV&TTGD về kết quả các hội thi chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020

Thông báo số 41/TB-CTSV&TTGD về kết quả các hội thi chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020 Mới

Thực hiện kế hoạch số 881/KH-DCT ngày 09/11/2020 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020. Ban tổ chức công bố kết quả sơ bộ các Hội thi như sau:

Danh sách sinh viên tham dự lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020 (20/11/2020 - Hội trường C)

Danh sách sinh viên tham dự lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020 (20/11/2020 - Hội trường C) Mới

Nội dung: Tham dự lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2020
Thời gian: 7h00 - 11h30 sáng thứ 6 ngày 20/11/2020 - Địa điểm: Hội trường C, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. Trang phục: Đồng phục của trường (Tân...

<< < 8 9 10 11 12 > >>