Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên và học viên lịch nghỉ Tết như sau: