Nhà trường thông báo về việc kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 năm học 2021-2022 như sau:

1) Danh sách nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 năm học 2020-2021: CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH (1)

2) Danh sách nhận tiền miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi HK2 năm học 2021-2022 như sau: CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH (2)

3) Danh sách nhận tiền miễn giảm cho anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 năm học 2021-2022: CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH (3)

Sinh viên tiến hành kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK2 năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi, anh (chị) em ruột HK 2 năm học 2021-2022.

Lưu ý:

- Sinh viên nhập tài khoản đứng tên sinh viên không nhập tài khoản của người khác.
- Thời gian: từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 15/05/2022.