Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về danh sách (dự kiến) nhận  trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023; giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm học 2022-2023 như sau:

1. Danh sách trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023: CLICK TẠI ĐÂY

2. Danh sách Anh chị em sinh đôi học chung trường HK I năm học 2022-2023:

CLICK TẠI ĐÂY DANH SÁCH 1

CLICK TẠI ĐÂY DANH SÁCH 2

3. Danh sách Anh chị em ruột học chung trường HK I năm học 2022-2023:

CLICK TẠI ĐÂY DANH SÁCH 1

CLICK TẠI ĐÂY DANH SÁCH 2

Sinh viên theo dõi và phản hồi thông tin từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 26/12/2022. Nếu có sai sót thông tin (MSSV, Họ tên, Lớp...) vui lòng phản hồi tại phòng CTSV &TTGD.

Trên đây là danh sách (dự kiến) nhận trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023; giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường học kì I năm học 2022-2023. Đề nghị các cá nhân sinh viên có tên trong danh sách theo dõi thông tin và thực hiện theo các nội dung thông báo này./.