(*) Tải văn bản tại đây: Kế hoạch số 359/KH-DCT về việc tổ chức nhập học các hệ chính quy năm học 2021 - 2022