Thông báo phòng chống Covid-19

Thông báo về việc cập nhật thông tin tiêm Vaccin ngừa Covid-19 (lần 2)

Thông báo về việc cập nhật thông tin tiêm Vaccin ngừa Covid-19 (lần 2) mới

Vừa qua, Nhà trường đã khảo sát tình hình tiêm chủng Vaccin ngừa Covid-19 cho sinh viên toàn trường. Tính đến ngày 19/9/2021 đã ghi nhận được thông tin của hơn 10.000 sinh viên thuộc diện chưa tiêm mũi nào (xem danh sách đính kèm tại phụ lục). Với...

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Từ 31/5/2021)

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Từ 31/5/2021) mới

Nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho viên chức, người lao động, sinh viên và học viên (VC, NLĐ, SV, HV), Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tăng cường thực hiện các...

Thông báo về việc nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mới

Thông báo về việc nghỉ học, hoãn thi tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 243/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và pháp luật ATGT trong dịp lễ 30/4 - 01/5 năm 2021

Thông báo số 243/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và pháp luật ATGT trong dịp lễ 30/4 - 01/5 năm 2021 mới

Thực hiện Công văn số 1593/BGDĐT - GDCTHSSV ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ GDĐT về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04 – 01/5 năm 2021; Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26 tháng...

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 mới

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy học online

Thông báo số 56/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thông báo số 56/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 mới

Thực hiện Công văn số 10282/BCT-TCCB ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tới viên chức, người lao...

Thông báo số 977/TB-DCT về việc chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường

Thông báo số 977/TB-DCT về việc chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường mới

Thực hiện thông báo số 956/TB-DCT về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Nhà trường thông báo hướng dẫn sinh viên một số nội dung cụ thể như sau:

Thông báo 587/TB-DCT về việc hỗ trợ xử lý điểm và lịch thi của sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid -19

Thông báo 587/TB-DCT về việc hỗ trợ xử lý điểm và lịch thi của sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid -19 mới

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số sinh viên trong thời gian thực hiện cách ly và giám sát y tế không thể tham gia học tập, tham gia thi kết thúc môn, ...sẽ được Nhà trường hỗ trợ như sau...

Thông báo số 777/TB-DCT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số 777/TB-DCT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới mới

Để đảm bảo các điều kiện an toàn cho việc học và làm việc bình thường của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.