Trực tiếp - Live: Giao lưu cựu sinh viên khoa Công nghệ Hóa học #6

🍀 Khách mời:

🔴 PGS. TS Ngô Thanh An - Trưởng khoa Công nghệ Hóa học

🔴 Chị Hà Kim Thanh Vy - Trưởng bộ phận dự án - Công ty TNHH Gas Phúc Sang Minh

🔴 Anh Nguyễn Thanh Ngọc - Phụ trách kinh doanh - Công ty Đức Trí Tín

🔴 MC Hồng Ngọc

🕔 Thời gian: 19:00, ngày 20/05/2022.

🎬Trực tiếp tại: Fanpage HUFI - Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (https://www.facebook.com/TuyensinhHUFI) và youtube HUFI MEDIA (https://www.youtube.com/HUFIMEDIA)

#hufi #ilovehufi

TT TS&TT