THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH SINH VIÊN KHPhòng Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa 08DH và 18CD về danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh như sau:

 Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh như sau:   

   Lưu ý:

  •  Yêu cầu sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh,...) để việc in chứng chỉ được chính xác.
  •  Các trường hợp khóa trước (trước khóa 08DH và 18CD), chưa có chứng chỉ thì làm đơn (theo mẫu) gửi về Phòng Đào tạo.
  •  Sinh viên phản hồi danh sách về phòng Đào tạo hạn chót 16h ngày 19/11/2020.

    A 08DH VÀ 18CD ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH