Khởi nghiệp không đơn thuần giới hạn ở việc lập một doanh nghiệp, một công ty hay mở một dịch vụ mà nó còn mở rộng thành: Khởi nghiệp chính là sự khởi đầu cho một sự nghiệp của bản thân, tạo giá trị tích cực không chỉ cho cá nhân, gia đình mà còn cho cộng đồng, quốc gia, dân tộc và toàn thế giới.

Nhằm giải đáp các câu hỏi cho các bạn sinh viên: Làm thế nào để tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc để sau khi ra trường sẽ bắt đầu khởi nghiệp thuận lợi? Làm thế nào để biến đam mê của mình thành hiện thực? Làm thế nào để đóng góp trách nhiệm của một công dân đối với xã hội, quốc gia và lớn hơn là với toàn nhân loại? Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM phối hợp cùng Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Hành trình Khởi nghiệp cùng Shark Liên”.

- Thời gian: 8:00, ngày 20/5/2022

- Địa điểm: Hội trường C


 

TT TS&TT