Căn cứ tình hình thực tế công tác xét tuyển các hệ chính qui và tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tiếp nhận sinh viên nhập học các bậc đào tạo chính quy năm học 2021 – 2022, gồm các đợt như sau:

1) Lịch nhập học đợt 1A

TT

Đối tượng

Thời gian

Địa điểm & Hình thức

1

Đợt 1A: Nhập học các hệ chính quy, Đại học liên kết quốc tế (Dành cho tất cả các đối tượng xét học bạ vào trường đợt 01 và đợt 02; xét tuyển thẳng)

Từ 8h00 ngày 04/8/2021 đến 17h00 ngày 10/8/2021

 

- Địa điểm: Online (thí sinh vào website:

https://tansinhvien.hufi.edu.vn thực hiện nộp hồ sơ nhập học trực tuyến theo hướng dẫn)

- Hình thức:

+ Nhập học: Trực tuyến (online).

+ Nộp bổ sung hồ sơ chính thức: Trực tiếp tại Trường khi có thông báo.

2) Lịch nhập học đợt 1B và đợt 2

TT

Đối tượng

Thời gian

Địa điểm & Hình thức

1

Đợt 1B: Nhập học các hệ chính quy, Đại học liên kết quốc tế

(Dành cho tất cả các đối tượng xét tuyển vào trường)

Từ 8h00 ngày 24/8/2021 đến 17h00 ngày 01/9/2021

 

- Địa điểm: Trung tâm Thông tin & Thư viện (140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh).

- Hình thức: Trực tiếp tại Trường.

2

Đợt 2: Nhập học các hệ chính quy, Đại học liên kết quốc tế

(Dành cho tất cả các đối tượng thí sinh xét tuyển bổ sung vào trường

Từ 8h00 ngày 10/9/2021 đến 17h00 ngày 15/9/2021

- Địa điểm: Trung tâm Thông tin & Thư viện (140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh).

- Hình thức: Trực tiếp tại Trường.

(*) Chi tiết: Kế hoạch về việc tổ chức nhập học các hệ chính quy năm học 2021 – 2022