LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021 🎇🎇🎇

✅Ngày 23/04/2021

- 08h - 10h30: Lễ cấp trường (sv tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc)

- 13h - 16h30: Khoa Công nghệ May - Thời trang

✅Ngày 24/04/2021

- 07h30 - 11h30: Khoa Tài chính kế toán

- 13h - 16h30: Khoa Công nghệ thông tin

✅Ngày 25/04/2021

- 07h30 - 15h: Khoa Công nghệ thực phẩm

✅Ngày 26/04/2021

- 07h30 - 9h30: Khoa Công nghệ cơ khí

- 10h - 12h: Khoa Công nghệ hóa học

- 13h - 16h30: Khoa Du lịch và Ấm thực

✅Ngày 27/04/2021

- 07h30 - 9h30: Khoa Ngoại ngữ

- 10h - 12h: Khoa Thủy sản

- 13h - 16h30: Khoa Quản trị kinh doanh

✅Ngày 28/04/2021

- 07h30 - 11h30: Khoa Công nghệ điện, điện tử

- 13h - 15h: Khoa Công nghệ sinh học

- 15h30 - 17h: Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu