Thực hiện nhiệm vụ năm học mới, Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thời gian: 8:00, thứ 7, ngày 20/11/2021

- Địa điểm: Hội trường C (Trực tiếp kết hợp trực tuyến)

🎬 Trực tiếp tại: Fanpage HUFI - Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM và youtube HUFI MEDIA