Ngày 12/01/2021, Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục 03 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ do ThS Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo chủ trì. Tham dự phiên họp có các Ủy viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo và Ban thư ký Hội đồng cùng đại diện các phòng ban, đơn vị chức năng trong nhà trường.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng thông qua 03 Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Tại phiên họp, ThS Dương Hoàng Kiệt – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng, Trưởng Ban Thư ký đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch tự đánh giá, các nội dung báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ sở dữ liệu, minh chứng của các nhóm công tác chuyên trách và đề xuất một số vấn đề cần cải tiến để Hội đồng thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện báo cáo tự đánh giá 03 chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường và Quản trị kinh doanh nhằm chuẩn bị cho quá trình đánh giá ngoài với Trung tâm kiểm định độc lập.

Các ý kiến thảo luận của thành viên các Hội đồng tại buổi họp đã chỉ những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch tự đánh giá và đề xuất những nội dung, biện pháp hay để quá trình thực hiện kế hoạch sát với yêu cầu thực tiễn, khách quan, chân thực, đạt được kết quả mức chất lượng như mong muốn.

ThS Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận tại phiên họp, ThS Thái Doãn Thanh cho rằng các đơn vị chức năng trong trường cần phối hợp, tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng các chương trình đào tạo trong thời gian sắp tới. Ban Thư ký cần rà soát lại một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh và phát triển chương trình thạc sĩ năm 2018, hồ sơ giảng dạy của giảng viên, cơ sở dữ liệu của quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá, khối lượng nghiên cứu khoa học của học viên theo qui chế đào tạo thạc sĩ. Trung tâm Quản lý chất lượng tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, hỗ trợ hoạt động đánh giá chất lượng của trường, phát huy khả năng tổng hợp, phân tích và bổ sung các minh chứng cần thiết để nâng điểm đánh giá cho một số tiêu chí. Đồng thời yêu cầu thành viên các nhóm công tác chuyên trách tiếp thu nội dung đóng góp của các thành viên Hội đồng để hiệu chỉnh và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.

Trung tâm Quản lý chất lượng